سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: شرایط استفاده مشمولا ن ایرانی مقیم خارج از معافیت نظام وظیفه

  نظرات |  جمعه 30 اردیبهشت 1390
سازمان وظیفه عمومی شرایط استفاده از معافیت های مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور درصورت داشتن شرایط زیر و با پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان می توانند از معافیت خدمت وظیفه عمومی درقبال پرداخت وجه استفاده کنند، این شرایط به شرح زیر است: 1- قبل از 29اسفندماه 1382 از کشور خارج شده باشند. 2- حداقل دوسال در خارج از کشور اقامت و سکونت داشته باشند. 3 -در هر مرحله حداقل 9ماه در خارج از کشور سکونت داشته باشند. همچنین1- مبنای محاسبه اقامت دو ساله در خارج از کشور، بعد از سن 13سالگی مشمول خواهد بود. 2- مشمولانی که از تاریخ ابلاغ اولیه مقررات فوق یعنی چهارم بهمن ماه 1382 حداکثر سه سال قبل از سن مشمولیت وارد کشور شده اند، در شمول مقررات قرار می گیرند اما کسانی که قبل از این تاریخ و در زیر سن مشمولیت وارد کشور شده باشند، در شمول این مقررات قرار نمی گیرند. 3 -تایید اقامت و سکونت در خارج از کشور به عهده نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران (سفارت یا کنسول گری ها) در کشورهای محل سکونت مشمولان است و پس از آن  باید به تایید وزارت امور خارجه (اداره کل امور ایرانیان) برسد.....
4- این معافیت شامل مشمولانی که به خدمت اعزام شده و فرار کرده اند، نمی شود مگر آنکه به جرم فرار آنها رسیدگی شده و تسویه حساب ارایه کنند.
 مدارک مورد نیاز برای استفاده از این معافیت به شرح زیر اعلام شده است:
1- گواهی سکونت حداقل دوسال در خارج از کشور
2- سه قطعه عکس رنگی 3x2 تمام رخ با زمینه کاملا سفید که مشخصات مشمول در پشت آن درج شده باشد.
3- دو نسخه فتوکپی برابر اصل از شناسنامه مشمول (در صورتی که توضیحات داشته باشد از تمام صفحات کپی ارایه شود) 
4- در صورتی که معافیت از طریق وکیل قانونی مشمول پیگیری می شود، اصل وکالتنامه، اصل شناسنامه و فتوکپی شناسنامه وکیل نیز باید ارایه شود.
5 -گواهی آخرین مدرک تحصیلی (در صورتی که مدرک تحصیلی در خارج از کشور اخذ شده باشد ترجمه رسمی آن باید ارایه شود).
6- فتوکپی کارت ملی
7- فتوکپی برابر اصل گذرنامه یا گذرنامه های مشمول که تردد با آنها انجام شده است.
8- پرداخت هزینه های مربوط و ارایه فیش آن.
شرایط استفاده از معافیت کفالت برای مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور
سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد که متقاضیان برای رسیدگی به تقاضای معافیت کفالت مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور باید به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل سکونت یا نزدیکترین نمایندگی در خارج از کشور مراجعه کرده و با تکمیل فرم های مربوط و ارائه مدارک خواسته شده به نمایندگی مدارک موردنیاز را از طریق دفتر نمایندگی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. همچنین با تایید مدارک ردیف سوم از سوی وزارت امور خارجه، آن مدارک را به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال کنند.
بنابراین گزارش، بررسی مدارک، تکمیل پرونده و ارجاع آن به هیات رسیدگی، پرداخت هزینه های مربوط به صدور کارت معافیت و تحویل کارت به مشمول از دیگر مراحل رسیدگی به درخواست مشمولان است.
 افرادی که شرایط معافیت کفالت را نداشته باشند برگه اعزام به خدمت برای آنها صادر خواهد شد.
شرایط احراز معافیت کفالت
سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد، افرادی که دارای هر یک از شرایط زیر باشند می توانند از معافیت کفالت استفاده کنند:
1- پدر بالای 59 سال سن
2- پدر کمتر از 59 سال سن که نیازمند مراقبت باشد
3 - مادر فاقد همسر
4 - جد فاقد فرزند ذکور و اناث و نیازمند مراقبت (پدربزرگ پدری و مادری)
5- جده فاقد همسر و فرزند ذکور و اناث (مادربزرگ پدری و مادری)
6 -برادر بیش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نیازمند مراقبت
7 -خواهر بیش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نیازمند مراقبت
8- خواهر مجرد فاقد پدر
9- برادر یا خواهر صغیر
10- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
 شرایط استفاده از معافیت های پزشکی مشمولان ساکن خارج از کشور
 سازمان وظیفه عمومی درباره معافیت های پزشکی مشمولان ساکن خارج از کشور هم اعلام کرد:  مراحل رسیدگی به ادعای بیماری مشمول یا بستگان مشمول ساکن خارج از کشور (معافیت پزشکی) در حال حاضر رسیدگی به معافیت پزشکی مشمولان یا اعلام نظر درباره بیماری بستگان مشمول، توسط شورای پزشکی واحدهای وظیفه عمومی در داخل کشور صورت می گیرد اما به منظور تسهیل در روند رسیدگی به معافیت های پزشکی مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور و جلوگیری از تردد و مسافرت های غیرضروری که باعث اتلاف وقت و هزینه های زیاد می شود با هماهنگی های به عمل آمده با مراجع ذیربط مقرر شده این امور نیز در نمایندگی های منتخب جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صورت گیرد که برنامه ریزی های لازم برای توجیه پزشکان معین انجام شده و چگونگی آن پس از هماهنگی های مربوط به شرح ذیل خواهد بود:
1- مراجعه مشمول به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل سکونت یا نزدیکترین نمایندگی در خارج از کشور
2 -تکمیل فرم های مربوط و ارائه مدارک خواسته شده به نمایندگی
3- پرداخت هزینه های مربوط
4 -تعیین نوبت برای مشمول جهت شرکت در جلسه معاینه پزشکی از سوی نمایندگی
5- اخذ نظریه تخصصی از بیمارستان تعیین شده در خارج از کشور و شرکت در جلسه پزشکان معین (در صورت نیاز)
6 -تنظیم نظریه پیرامون وضعیت جسمی و بیماری مشمول یا بستگان مشمول با تایید نمایندگی
7 -ارسال کلیه مدارک از طریق نمایندگی به وزارت امور خارجه
8 -تایید و ارسال مدارک ردیف هفت از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی ناجا
9- بررسی و طرح پرونده در شورای پزشکی مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ و صدور رای
10- اعلام نتیجه رای شورای پزشکی به وزارت امور خارجه یا وکیل قانونی مشمول برای پرداخت هزینه های درنظر گرفته شد.
11- صدور کارت معافیت و تحویل آن به وزارت امور خارجه یا وکیل قانونی مشمول
همچنین در صورت منفی بودن رای شورای پزشکی، برگ اعزام برای مشمول صادر و به وزارت امور خارجه یا وکیل قانونی مشمول تحویل خواهد شد.
رسیدگی به معافیت دانش آموزی مشمولان ساکن خارج از کشور
 مراحل رسیدگی به درخواست معافیت دانش آموزی مشمولان ساکن خارج از کشور هم طبق مراحل زیر انجام می شود:
1 -دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه محل تحصیل و تایید آن در قالب فرم مربوط از سوی وزارت امورخارجه و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ایران) و ارایه مدارک ذکر شده به سازمان وظیفه عمومی ناجا
2 -صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی برای مشمول و ارائه آن به مرکز امور بین الملل و از آن طریق به پلیس گذرنامه برای تردد مشمول به داخل کشور
برابر ماده 19 آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی، دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دوره دبیرستان مشغول به تحصیل شده باشند در صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه در داخل کشور بوده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.
رسیدگی به درخواست معافیت دانشجویی مشمولان ساکن خارج از کشور
 مراحل رسیدگی به درخواست معافیت دانشجویی مشمولان ساکن خارج از کشورنیز به شرح زیر است:
1 -دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل و تایید آن در قالب فرم مربوط از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه آن به سازمان وظیفه عمومی ناجا
2 -صدور معافیت تحصیلی دانشجویی و ارائه به این وزارت خانه های و از آن طریق به پلیس گذرنامه برای تردد مشمول به داخل کشور
طبق ماده 21 آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند چنانچه در رشته های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه ها مشغول به تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجه دکتری می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.
 شرایط تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور
سازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین شرایط تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور به شرح زیر اعلام کرد:
1 -کلیه کسانی که قبل از 29 اسفندماه سال 82 از کشور خارج شده اند، می توانند سالی یکبار و حداکثر به مدت 3ماه به کشور تردد کنند.
2 -مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که قصد دارند بصورت ترانزیت وارد فرودگاه های کشور شوند و گذرنامه آن ها ممهور به مهر ترانزیت می شود اجازه دارند در هر سال یکبار از امتیاز ترانزیت نیز استفاده کنند.
3 -دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه 1385 از کشور خارج شده و در یکی از دانشگاه های معتبر جهان و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت اشتغال به تحصیل دارند، می توانند سالی دو بار جمعا حداکثر بمدت سه ماه به کشور تردد کنند.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic